İzmir Barosu, hayvan haklarının ihlaline karşı taleplerini sıraladı

4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda yapılan değişikliklerin hayvanların yaşamsal ihtiyaçlarını ve haklarını temel almaktan çok uzak olduğu kaydedildi.

İzmir Barosu, hayvan haklarının ihlaline karşı taleplerini sıraladı

4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda yapılan değişikliklerin hayvanların yaşamsal ihtiyaçlarını ve haklarını temel almaktan çok uzak olduğu kaydedildi. Söz konusu değişiklikle hayvanlara bireysel ve kurumsal şiddet uygulanmasının önünün açıldığı belirtilen açıklamada, yetersiz bakımevlerinin ölüm kamplarına dönüştüğünün altı çizildi.

İzmir Barosu 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde İzmir Adliyesi'nde basın açıklaması yaptı. Basın metnini okuyan İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyesi Av. Rojda Kuruş, "Binlerce yıldır yaşamı paylaştığımız hayvanların en temel haklarını dahi görmezden gelen türcü bir anlayışla barışçıl bir dünya kuramayacağımızı hatırlatır; eşit bir yaşam kurulana, son esir hayvan özgürlüğüne kavuşana, son kafes kırılana kadar hayvanlara karşı işlenen her türlü hak ihlalinin karşısında duracağımızı ve mücadele etmeye yılmadan devam edeceğimizi bildiririz" dedi.

'HAYVANLARA BİREYSEL VE KURUMSAL ŞİDDET UYGULANMASININ ÖNÜ AÇILDI'
Yıllardır hayvan hakları savunucularının etkili bir yasa için verdiği mücadeleye rağmen 14 Temmuz 2021 tarih, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda yapılan değişikliklerin yine hayvanların yaşamsal ihtiyaçlarını ve haklarını temel almaktan çok uzak kaldığını söyleyen Kuruş, "Yasada yapılan değişikliklerle, hayvanların yaşam haklarının doğrudan ihlal edildiği çok temel konular es geçildiği gibi hayvanlara karşı işlenen suçlar kamu davası kapsamına alınmayarak, muhakeme şartı getirilerek, faillere yetersiz cezalar öngörülerek, belediyelere cezai sorumluluk addedilmeyerek adeta hayvanlara bireysel ve kurumsal olarak şiddet uygulanmasının önü açıldı" dedi.

'BAKIMEVLERİ ÖLÜM KAMPLARINA DÖNÜŞTÜ'
Aynı yasa değişikliğinde yasak ırk olarak tanımlanan kayıtsız köpeklerin yuvalarından koparılarak bakımevlerinde tecrit edildiğini belirten Kuruş, bu insan merkezci kanun değişikliği sebebiyle binlerce köpeğin sokağa atıldığını veya hayatları boyunca bakımevlerinde esir hayatı yaşamak zorunda bırakıldığını dile getirdi. Kuruş, "Bu köpeklerin bakımevlerine hapsedilmesiyle birlikte, koşulları zaten son derece yetersiz olan bakımevleri ölüm kamplarına dönüştü" ifadelerini kullandı.

Ülkenin her yanında tırmanarak artan hayvan hakkı ihlalleri karşısında Kuruş, şu talepleri sıraladı:
? "Yasalar acilen tüm hayvanların haklarını esas alacak şekilde düzenlenmelidir.
? Hayvana şiddet karşısında göstermelik değil, caydırıcı cezalar öngörülmeli, soruşturmalarda muhakeme şartı kaldırılarak bu suçlar re'sen soruşturulmalıdır.
? Belediyeler hayvanlara karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirmeli, sıkı bir şekilde denetlenmeli, görevlerini ihmal eden kamu çalışanları cezalandırılmalıdır.
? Bakımevleri, hayvan düşmanlarını tatmin etmek amacıyla hayvanların tecrit edildiği kamplar olmaktan çıkmalı; hayvanlar kısırlaştırılıp aşılandıktan sonra yaşam alanlarına bırakılmalıdır.
? Pet shoplar, hayvanat bahçeleri, sirkler gibi hayvan sömürüsünün en büyük çarkları kapatılmalı, oradaki tüm hayvanlar özgürlüğüne kavuşturulmalıdır.
? Hayvan deneyleri, avcılık, at yarışları, gelenek adı altında meşrulaştırılan tüm hayvan dövüşleri istisnasız yasaklanmalıdır.
? Yasak ırk diye tabir edilen hayvanlar aşılanıp kısırlaştırıldıktan sonra yuvalandırılmalıdır.
? Halk, hayvan hakları ve hayvanlarla birlikte yaşamak konusunda bilinçlendirilmelidir.
? Binlerce yıldır yaşamı paylaştığımız hayvanların en temel haklarını dahi görmezden gelen türcü bir anlayışla barışçıl bir dünya kuramayacağımızı hatırlatır; eşit bir yaşam kurulana, son esir hayvan özgürlüğüne kavuşana, son kafes kırılana kadar hayvanlara karşı işlenen her türlü hak ihlalinin karşısında duracağımızı ve mücadele etmeye yılmadan devam edeceğimizi bildiririz."

05 Eki 2022 - 16:41 İzmir- Yaşam --- Okunma

Mahreç  Forapost Haber Merkezi